Privatumo politika

Mes vertiname ir saugome Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Mes esame UAB “Baltijos žiedas”, įmonės kodas 140981665, adresas Plieno g. 3, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas LT409816610 rūpinamės savo kliento, internetinio puslapio naudotojo duomenų saugumu ir privatumu.

Mes vertiname ir saugome Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Siekdami užtikrinti skaidrų ir atsakingą asmens duomenų
tvarkymą, informuojame, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais teisėtais
tikslais:

  • Siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis;
  • Administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų ir atsiliepimų administravimą;
  • Bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus;
  • Užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
  • Susisiekti su klientais, jei pirktos prekės buvo pamirštos arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

Mes renkame ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

Pagrindinius duomenis, kurie reikalingi ir būtini aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, ir kontaktinius duomenis: telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ir pan.;

Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;

Duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;

Duomenų saugojimo terminas

Saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų perdavimas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas.

Mes duomenis galime teikti:

Duomenų tvarkytojams, kurie atlieka mums tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų (naujienlaiškių) klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas).

Bendrovėms, tvarkančioms skolininkų duomenų bazes ar administruojančioms skolas;teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai ir tik esant teisėtam pagrindui;

Kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvėjo.